info@media4you.se
0480 502 66

Sökordsanalys för bästa resultat av sökoptimering

Steg 1 Sökordsanalys

Vi utgår från sökmotorerna genom att analysera potentialen på efterfrågan efter era produkter och tjänster samtidigt analyserar vi för er webbplats för vilken potential den har idag ur ett sökmotorperspektiv. Vi analyserar sökvolymer och vilken konkursens det finns, målet med sökordsanalysen är att bestämma vilka som är dem mest lönsamma sökorden och vilka sökord det ska kompletteras för att optimera er webbplats.

Steg 2 On Page Analys 

Vår On page analys innebär att gå igenom webbplatsen för att säkerställa att webbplatsen är byggd på ett sökmotorvänligt sätt för att prestera bästa resultat. Vi tittar på webbplatsens interna länkstruktur och innehåll.

Steg 3 Länkstrategi och länkarbete

Länkar till er webbplats är en viktigt ingrediens som avgör hur högt er webbplats kommer att ranka på sökmotorerna. Vi säkerställer och utarbetar en länkstrategi för att nå högre positioner på relevanta sökord.

Steg 4 Rapportering och uppföljning 

Vi analyserar löpande hur er webbplats presterar på Google, detta genom Google Analytics där vi följer trafik till er webbplats. Via vårt egna rankning verktyg mäter vi positionerna på era sökord och rapporterat detta månadsvis.