Be om offert

Programmatic

Programmatic- automatiska annonsköp som lönar sig

Automatiska annonsköp är en typ av datoriserad annonsleverans som i stort sätt sköter sig själv, med minimal mänsklig inblandning. Genom bestämda regler ser den programmatiska annonserna till att rikta sig mot rätt målgrupp – så att ni får ut så mycket det bara går av er annons. Programmatic annonserna finns och syns där din målgrupp befinner sig på nätet. Det är därför en väldigt slagfärdig metod att annonsera genom för att nå ut genom bruset till era kunder- just där de befinner sig.

Bakgrund om programmatiska annonser

Vi förstår att det kan vara mycket fakta att ta in, men vi ska kortfattat reda ut för er vad och hur programmatiska annonser är och fungerar.Först tar vi fram en profil åt er vi...